Metoda lifo: skomplikowane pojęcie w kontekście finansów

Metoda lifo: skomplikowane pojęcie w kontekście finansów

Czym właściwie jest metoda LIFO? To pojęcie, które często pojawia się w kontekście finansów i księgowości, ale nie zawsze jest zrozumiałe dla wszystkich. W tym artykule przyjrzymy się bliżej metodzie LIFO, jej zastosowaniom i wpływowi na przedsiębiorstwa. Dowiecie się, dlaczego jest to ważne zagadnienie w światowej ekonomii.

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z funduszgrantowy.pl

Metoda LIFO – Co To Jest?

Metoda LIFO, czyli „Last In, First Out”, jest jedną z metod wyceny zapasów używaną w księgowości. Jest to podejście, w którym zakłada się, że najnowsze zakupy są sprzedawane jako pierwsze. Innymi słowy, ostatnie towary dodane do zapasów są uważane za pierwsze, które zostaną sprzedane.

Na przykład, załóżmy, że firma prowadzi sklep spożywczy i zakupiła pewną ilość produktu X w cenie 10 zł za sztukę. Następnie zakupiła ten sam produkt po cenie 12 zł za sztukę. Jeśli firma używa metody LIFO, to przy sprzedaży produktu X za 15 zł za sztukę, koszt sprzedaży będzie wynosił 12 zł (cena ostatniego zakupu), a nie 10 zł (cena pierwszego zakupu).

Zastosowanie metody lifo

Metoda LIFO jest szczególnie popularna w branżach, gdzie ceny surowców lub produktów często się zmieniają. Przedsiębiorstwa wybierają tę metodę, aby zminimalizować swoje zobowiązania podatkowe. Działa to w ten sposób, że koszty sprzedaży są wyższe, co oznacza niższy zysk brutto, co z kolei prowadzi do mniejszego obciążenia podatkowego.

Jednak metoda LIFO może mieć swoje wady. Może prowadzić do nadmiernej deprecjacji wartości zapasów na papierze, co może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej firmy. Ponadto nie jest ona zawsze zgodna z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Wpływ metody lifo na przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa stosujące metodę LIFO mogą wykazywać niższy zysk netto na papierze niż te, które stosują inną metodę wyceny zapasów, np. metodę FIFO („First In, First Out”). To może wpłynąć na postrzeganie przedsiębiorstwa przez inwestorów i analityków finansowych. Jednak warto pamiętać, że metoda LIFO może pomóc w zmniejszeniu podatków, co może być korzystne dla firmy.

1. Dlaczego niektóre firmy wybierają metodę LIFO?

Niektóre firmy wybierają metodę LIFO głównie ze względu na korzyści podatkowe. Pomaga to zmniejszyć zyski na papierze i obniżyć obciążenie podatkowe.

2. Czy metoda LIFO jest zawsze zgodna z przepisami księgowymi?

Metoda LIFO nie zawsze jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i może być ograniczona w niektórych jurysdykcjach.

3. Jakie są alternatywne metody wyceny zapasów?

Alternatywne metody wyceny zapasów to m.in. metoda FIFO („First In, First Out”) oraz metoda średniej ważonej.

4. Czy metoda LIFO ma wpływ na ocenę zdolności kredytowej firmy?

Tak, metoda LIFO może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej firmy, ponieważ może prowadzić do nadmiernej deprecjacji wartości zapasów na papierze.

Wniosek: Metoda LIFO jest ważnym aspektem księgowości i finansów, który może mieć znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Wybór tej metody wymaga dokładnej analizy korzyści i wad oraz zrozumienia jej wpływu na wyniki finansowe.

Zobacz także: